O IZBD  

O IZBD

IZBD - Islamska Zajednica Bošnjaka u Danskoj je krovna organizacija Bošnjaka u Kraljevini Danskoj. Od samog dolaska prvih ratnih izbjeglicaiz Bosne i Hercegovine i eks Jugoslavije u ranim 90´im godinama pojavila se potreba za kulturno-vjersko organizovanje Bošnjaka na ovim prostorima. Prvo je bilo potrebno da se ljudi naviknu na novu sredinu i društvene okolnosti. Danske vlasti su pokazale i pokazuju razumijevanje kada se radi o potrebama drugih narodnih grupa i njihovog prosvjetno kulturnog organizovanja u organizacije koje će u svojoj domeni rada pomoći građanima da se bolje uključe u tokove društvenih aktivnosti i kroz aktivnu integraciju poboljšaju kvalitet života svojih građana.

Islamska Zajednica Bošnjaka u Danskoj nastala je kao vapaj većinske muslimanske izbjegličke mase koja je imala potrebu da se organizuje radi uvezivanja i jačanja pripadnog identiteta. IZBD je od samog početka stasavala iz dana u dan u sve jaču organizaciju i danas se ustabilila sa 15 džemata na području cijele Kraljevine Danske. Sav rad u džematima zasnovan je na dobrovoljnom radu i na osnovu te činjenice može se kazati da su do sada postignuti zavidni rezultati. Izbd je registrovana 1999.godine kada i zvanicno krece sa radom.

 

Dzemati u Danskoj.

Džemat Aalborg Džemat Thisted Džemat Sabur Randers, Džemat Horsens, Džemat Sabah-Brande-Herning-Ikast, Džemat Vejle, Džemat Kolding, Džemat Esbjerg, Džemat Tonder, Džemat Odense, Džemat Svenborg, Džemat Fredericia, Džemat Nakskov Džemat Kopenhagen,Dzemat Nćstved.